mgr Paulina Kuczkowska

psychoterapeuta, psycholog

Poznań
Umów się na wizytę Kontakt ze mną

~ Kilka słów o mnie i o mojej pracy…
Praca z drugim człowiekiem jest moją pasją, dlatego od lat bardzo intensywnie rozwijam się, ażeby móc w profesjonalny sposób pomagać innym.

Wybierając psychoterapeutę/psychologa ważne jest to, żeby udać się do profesjonalisty, który oprócz specjalistycznego wykształcenia i doświadczenia będzie człowiekiem, przed którym będziecie Państwo chcieli się otworzyć i pracować w procesie terapeutycznym w bezpiecznej atmosferze i poczuciu zaufania. Oczywiście nie jest możliwe zastąpienie opisem faktu osobistego poznania psychoterapeuty/psychologa i przekonania się, czy z tą osobą chcecie Państwo podjąć współpracę, lecz chciałabym Państwu choć w skrócie przybliżyć swoją osobę i nieco ułatwić ten wybór. Dlatego wybrałam formę przedstawienia się Państwu z innej, według mnie bardziej ludzkiej strony, niżeli tradycyjne sposoby wybierane przez większość osób, która nie umniejsza moim kwalifikacjom zawodowym. Uważam, że wybierając psychoterapeutę/psychologa (którego kwalifikacje zawodowe i poziom wykształcenia weryfikuje ten portal) pragniecie Państwo trafić w ręce osoby, u której w poczuciu bezpieczeństwa i zaufania uzyskacie pomoc, której szukacie.

Oczywiście, dzięki zdobytej wiedzy na uczelniach wyższych, uzyskanym akredytacjom czy certyfikacjom, poprzez różnorodne kursy i szkolenia z naciskiem na praktykę, które poszerzały moją wiedzę, dały odpowiednie uprawnienia oraz podnosiły kwalifikacje (m.in. w obszarach: psychoterapii, psychologii, coachingu, różnych nurtów terapii oraz obszarów neuronauki i neurobiologii człowieka), mogę tu dziś służyć Państwu pomocą. Uważam, że dzięki różnym dziedzinom, nurtom oraz narzędziom, które zgłębiałam i nadal zgłębiam, mogę lepiej zrozumieć oraz pomóc człowiekowi w holistyczny sposób w życiu, w danej sytuacji, w której się znalazł i potrzebuje specjalistycznej pomocy lub wsparcia.

Jednak praca z drugim człowiekiem to nie tylko uczelnie, kolejne dyplomy i uprawnienia – to przede wszystkim szereg umiejętności i predyspozycji osobistych, które specjalista (pracujący z drugim człowiekiem w obszarze jego psychiki i zdrowia) powinien posiadać. To również wrażliwość i uważność na człowieka, dostrzeganie w ludziach i wydobywanie tego, co czyni nas wyjątkowymi i pięknymi istotami. Dlatego w swojej pracy oprócz narzędzi z nurtu psychoterapii pozytywnej oraz innych narzędzi psychologicznych i coachingowych, kieruję się takimi wartościami i zasadami, jak:
Empatia, szacunek, zrozumienie… wiara w drugiego człowieka, obecność, zauważanie potencjału i możliwości... spojrzenie na drugiego człowieka i dostrzeżenie w nim pięknej i niesamowitej istoty, która jest indywidualnością z własną księgą zapisanych doświadczeń, definicji, myśli…

Obserwowałam ludzi, słuchałam tego, co przekazują między wierszami... Wreszcie pracowałam z ludźmi wykorzystując zdobytą wiedzę i doświadczenie, a co doceniają moi Pacjenci i Klienci (zarówno Ci, którzy pierwszy raz w życiu podejmują terapię, jak i Ci, którzy trafiają do mnie po kilku innych wcześniej podjętych już procesach terapeutycznych, które dotychczas nie przyniosły oczekiwanych rezultatów).
"Życie mamy jedno i warto przeżyć je w sposób szczęśliwy i taki, jak każdy z nas indywidualnie pragnie!"
Jestem tutaj dlatego, że kocham swoją pracę, dzięki której mogę pomagać innych.
Prywatnie jestem mamą, żoną, przyjaciółką, … pasjonatką życia, ludzi i podróży.

~ Kilka słów o nurcie psychoterapii, w którym pracuję...
Psychoterapia Pozytywna jest dość młodą modalnością wpisującą się w nurt integracyjny, która zdobywa coraz większą popularność na świecie i w Polsce. Jest oparta na mocnych fundamentach badań, które potwierdzają jej medyczną skuteczność (zweryfikowaną w praktyce klinicznej i terapeutycznej). Integruje ona w sobie m.in. psychoterapię humanistyczną oraz psychodynamiczną (sprawdzone i uznane w swojej skuteczności nurty), a jednocześnie odwołuje się do transkulturowej wizji człowieka. Wyraża się ona w odkrywaniu i wzmacnianiu w procesie terapii zasobów indywidualnych, rodzinnych i społecznych oraz pobudzaniu potencjału człowieka do rozwoju i samouzdrawiania.

Psychoterapia pozytywna jest uznaną metoda leczenia, jest akredytowana przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii, Światową Radę Psychoterapii i Międzynarodową Federację Psychoterapii. W Polsce funkcjonuje Polskie Centrum Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej przy współpracy z Akademią Psychoterapii w Wiesbaden (Niemcy), pod patronatem Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej. Psychoterapia pozytywna jest rozpoznawana przez wszystkie główne światowe i europejskie organizacje zrzeszające szkoły psychoterapii. Jest członkiem Międzynarodowej Federacji Psychoterapii (IFP), Światowej Rady Psychoterapii (WCP) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP). Jednocześnie posiada uprawnienia European Wide Accrediting Organization (EWAO) i jest akredytowana w ramach World Certificate of Psychotherapy.
Twórcą i popularyzatorem psychoterapii pozytywnej był prof. Nossrat Peseschkian, klinicysta, psychiatra, neurolog i psychosomatyk. Instytuty i centra szkoleniowe uczące tego podejścia powstają - oprócz Europy - na całym świecie.

~ Kwestie organizacyjne funkcjonowania i przyjmowania w gabinecie:
=> Prowadzę prywatny gabinet stacjonarny, pracuję również online wg dostępności terminów widocznych w kalendarzu.
=> Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą.
=> Prowadzę m.in.: konsultacje psychoterapeutyczne i psychologiczne, psychoterapię indywidualną, terapię dla par, wsparcie dla rodzin, jak również spotkania i sesje z zakresu coachingu, systemu motywacji oraz zmiany.
=> Pracuję z młodzieżą powyżej 15 roku życia, udzielając wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego oraz coachingowego we wszelkich trudnościach występujących w życiu osobistym, rodzinnym oraz społecznym.
=> Współpracuję również z rodzicami w zakresie problemów stricte rodzinnych i wychowawczych (podczas umawiania spotkania jako rodzic dla młodzieży, która nie ukończyła 18-tego roku życia na pierwszą wizytę zapraszam samych rodziców. Uprzejmie proszę o umówienie wizyty na imię i nazwisko dziecka oraz wpisanie swoich danych, jako prawnego opiekuna i osoby umawiającej wizytę, w dodatkowych informacjach).
=> W swojej pracy łączę różne metody, narzędzia i podejścia, kierując się indywidualnym i uważnym podejście do każdego Pacjenta / Klienta, sytuacji w jakiej się znajduje oraz dolegliwości i problemów, jakie mu towarzyszą.
=> Jako psychoterapeuta i psycholog pomagam innym w odkrywaniu ich zasobów do radzenia sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach, kryzysach psychicznych o różnym podłożu, a także innych problemach natury psychologicznej, gdy dotychczasowe działania prewencyjne i uzyskiwane wsparcie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Pomagam i wspieram w znalezieniu nowej, bardziej skutecznej metody radzenia sobie z trudnościami i problemami.
=> Udzielam pomocy i wsparcia osobom, które pragną zmienić coś w swoim życiu, zwiększyć świadomość własnych zasobów, uczuć, potrzeb, a także wzmocnić swoją energię życiową.
=> Wspomagam również osoby w ich dążeniu do samoświadomości i samorozwoju, głębszego rozumienia siebie i otoczenia, które mają na celu poprawę jakości swojego życia.
=> Wspólnie z moimi Pacjentami / Klientami decydujemy o celach, planie i procesie terapeutycznym, kierując się tym, co jest dla nich najlepsze i szukając najbardziej optymalnego rozwiązania istniejących trudności.
=> Moim celem jest, aby Pacjenci / Klienci z moim wsparciem i dzięki procesowi psychoterapii (oraz innych metod pomocy), zrozumieli mechanizmy i zależności stosowane w swoim życiu, osiągnęli zamierzone w procesie terapeutycznym cele, uwierzyli w siebie i swoje możliwości oraz nauczyli się samodzielnie stosować poznane metody radzenia sobie z trudnościami w życiu - stając się najlepszym specjalistą własnego życia.
=> W procesie terapeutycznym ważne są dla mnie relacja, empatia, szacunek, zaufanie i wspólne zaangażowanie.
=> W swojej pracy kieruję się zasadami etycznymi i moralnymi z poszanowaniem praw i godności człowieka oraz zasad zaufania i bezpieczeństwa swoich Pacjentów / Klientów.
=> Wszelkie informacje związane z procesem terapeutycznym, a także samym faktem korzystania z terapii wobec osób trzecich są objęte tajemnicą zawodową. Wyjątek stanowią sytuacje, w których zagrożone jest życie lub zdrowie Pacjenta / Klienta lub osób trzecich oraz sytuacje regulowane stosownym prawem.
=> Odwoływanie lub zmiana terminu umówionych wizyt powinna nastąpić nie później niż 24h przed planowaną (zarejestrowaną w kalendarzu) wizytą. W sytuacji odwołania wizyty niezgodnie z tą zasadą Pacjent / Klient ponosi koszty nieodbytej wizyty. Umówienie się na spotkanie oznacza świadome zaakceptowanie zasady odwoływania wizyt.
=> Wystawiając po wizycie opinię na portalu ZnanyLekarz i logując się poprzez swojego e-maila bądź konto Facebooka, udzielona przez Państwa opinia pozostaje anonimowa.

~ Na koniec pozostawiam kwestie formalne dotyczące mojej edukacji, przynależności do stowarzyszeń oraz doświadczenia zawodowego:
Jestem psychoterapeutą w trakcie certyfikacji w nurcie Psychoterapii Pozytywnej Transkulturowej, Polskiego Centrum Psychoterapii Pozytywnej przy współpracy z Akademią Psychoterapii w Wiesbaden (Niemcy), pod patronatem Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej, po której zamierzam podjąć dalsze kroki rozwoju w kierunku Europejskiego Certyfikatu Psychoterapeuty (ECP). Dodatkowo posiadam międzynarodowy certyfikat Konsultanta Psychoterapii Pozytywnej, wydany przez Światowe Towarzystwo Psychoterapii Pozytywnej.

Członkiem World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP) oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Stosowanej, w sekcji naukowej Psychoterapii Pozytywnej.
Dodatkowo w World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy jestem członkiem międzynarodowego zespołu (komisji) Publication Committee.

Praktykiem i magistrem psychologii o specjalności psychologia kliniczna. Ukończyłam także Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wyższą Szkołę Komunikacji i Zarządzania oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu – magister nauk ekonomicznych, społecznych oraz dyplomowany coach.

Certyfikowanym life i business coachem oraz akredytowanym coachem Międzynarodowej Federacji Coachingu (ACC ICF – Associate Certified Coach International Coach Federation), a dodatkowo członkiem ICF Global i ICF Polska, w latach 2018-2019 byłam również członkiem Izby Coachingu.

Prowadzę prywatny gabinet stacjonarny, pracuję również online. Pracuję z drugim człowiekiem (zarówno z dorosłymi, jak i młodzieżą) w konsultacjach psychoterapeutycznych i psychologicznych, psychoterapii indywidualnej, prowadząc terapię dla par, udzielając wsparcia dla rodzin, jak również prowadzę spotkania i sesje z zakresu coachingu, systemu motywacji oraz zmiany.

Jestem również wykładowcą akademickim, a w pracy dydaktycznej skupiam się na przekazywaniu studentom praktycznej wiedzy z zakresu psychologii poznawczej, neuronauki, neuromarketingu oraz komunikacji.

Dodatkowo prowadzę regularnie warsztaty i zajęcia dla kobiet w ramach autorskiego projektu „Women’s Coach” mającego na celu m.in. wspieranie kobiet w ich rozwoju osobistym i zawodowym oraz budowaniu poczucia własnej wartości i wewnętrznej siły.
Współpracuję także ze szkołami (podstawowymi i średnimi) w ramach mojego autorskiego cyklu spotkań non-profit dedykowanych szkołom z zakresu „Doradztwo zawodowe dla młodzieży na bazie coachingu” oraz organizuję cyklicznie warsztaty rozwojowe dla młodzieży „Rozwiń swój potencjał”.

W ramach ciągłego rozwoju osobistego oraz ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych ukończyłam szereg specjalistycznych kursów i szkoleń z zaświadczeniami wydanymi m.in. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wrocławski Instytut Psychoterapii, Europejski Instytut Psychologii i Psychoterapii (respektowane również w krajach UE) w obszarach:
=> Psychoterapia depresji w ujęciu Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej (specjalistyczne szkolenie zastosowania psychoterapii w leczeniu depresji Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii)
=> Stres i depresja w życiu prywatnym i zawodowym (stres, depresja, wypalenie zawodowe, techniki i sposoby radzenia sobie ze stresem i depresją)
=> Pułapki diagnostyczne w praktyce psychologicznej (identyfikacja trudności, dylematy, praktyczne rozwiązania)
=> Terapia poznawczo-behawioralna (proces terapeutyczny w terapii poznawczo-behawioralnej, techniki i zastosowanie m.in. w leczeniu depresji, lęku, PTSD)
=> Psychologia osobowości (teoria cech, psychodynamiczna, fenomenologiczna C. Rogersa, poznawczo-informacyjne oraz biologiczne ujęcie osobowości)
=> Terapia schematów (mechanizmy i tryby funkcjonowania schematów, techniki i zastosowanie terapii)
=> Psychologia dziecka (psychologia dziecka, teoria rozwoju dziecka)
=> Metody terapii pedagogicznej (metody usprawniania funkcji percepcyjno-motorycznych, językowych, pamięci i koncentracji, czytania i pisania oraz praktyczne metody relaksacji)
=> Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży (praktyczny kurs psychologiczny)
=> Doradca edukacyjno-zawodowy (doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach, narzędzia skutecznej komunikacji z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi, diagnostyka w doradztwie zawodowym)
=> EEG Biofeedback (wykorzystania metody Biofeedback w celu zwiększenia możliwości umysłu, podwyższenia samooceny, a także nauki relaksu)
=> Hipnoza (m.in. diagnostyka podatności na hipnozę, indukcja hipnotyczna, zastosowanie hipnozy w psychoterapii i medycynie)
=> Mindfulness – trening uważności (filozofia mindfulness oraz zastosowanie technik mindfulness w życiu codziennym)
=> Terapia online w pracy psychologicznej (zaawansowane szkolenie Europejskiego Instytutu Psychologii i Psychoterapii w zakresie poradnictwa oraz procesu terapeutycznego online)
=> Terapia par (metody i techniki pracy terapeutycznej z parami, również w ujęciu problematyki i specyfiki związków oraz rodzin w XXI wieku)

Praktycznie zgłębiałam wiedzę o człowieku w trakcie licznych podróży po krajach Europy, Ameryki Północnej i Południowej: „Pokonywanie granic i własnych ograniczeń – poznawanie potęgi ludzkiego umysłu”.

W ramach ciągłego rozwoju osobistego oraz ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych biorę także udział w superwizjach oraz różnorodnych konferencjach w Polsce i za granicą. Staram się, aby jakość mojej pracy i świadczonych przeze mnie usług była jak najwyższa, a prowadzona przeze mnie terapia skuteczna i dostosowana do indywidualnych potrzeb moich Pacjentów / Klientów.

Zapraszam serdecznie na spotkanie - dołożę wszelkich starań, ażeby Państwu pomóc.

Zakres porad

 • Psychoterapia
 • Psychologia kliniczna
 • psychoterapia traumy
 • Psychoterapia par
 • Terapia długoterminowa
 • Terapia krótkoterminowa

Edukacja

 • Psychoterapia Pozytywna Transkulturowa - Polskie Centrum Psychoterapii Pozytywnej, przy współpracy z Akademią Psychoterapii w Wiesbaden (Certified Positive Psychotherapist - certyfikat WAPP)
 • Konsultant Psychoterapii Pozytywnej - Światowe Towarzystwo Psychoterapii Pozytywnej (certyfikat WAPP)
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania - magister w obszarze nauk społecznych
 • Psychologia, spec. Psychologia kliniczna - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu - magister psychologii
 • ACC ICF - Associate Certified Coach International Coach Federation - międzynarodowa akredytacja
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Coaching - dyplomowany i certyfikowany coach
 • Wyższą Szkołę Komunikacji i Zarządzania - Kierunek Zarządzanie
 • Ukończone specjalistyczne kursy i szkolenia z zaświadczeniami wydanymi m.in. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wrocławski Instytut Psychoterapii, Europejski Instytut Psychologii i Psychoterapii - szczegóły w sekcji - O mnie

Znajomość języków

 • polski
 • angielski

Nagrody i wyróżnienia

 • Polish Businesswoman Awards (15.03.2024, Warszawa): nagroda w kategorii „Lider nowatorskiego i holistycznego podejścia w branży medycznej w obszarze zdrowia psychicznego”

Publikacje

 • "Spotkanie, które pozwoli uwierzyć w siebie" (artykuł w aktualnościach "WW")
 • "W każdej z nas jest ukryty diament" (artykuł w sekcji społeczeństwo "WW")
 • "Warsztaty dla młodzieży" (artykuł w "WW")
 • "Sukces w Szpilkach" - inicjatywa dla kobiet (reportaże w telewizji WTK Winogrady)
 • "Sukces w Szpilkach" - inicjatywa dla kobiet (audycja - Radio Poznań)
 • "Centrum na miarę XXI wieku i potrzeb przyszłości" (artykuł w FORBES Maj2022, w sekcji specjalnej "Nauka i Biznes")
 • "XXII Gala Businesswoman Awards zakończona sukcesem" (artykuł w BUSINESS WOMAN & LIFE Czerwiec2024)

Choroby

 • stres
 • lęki
 • depresja
 • kryzys w związku
 • niskie poczucie własnej wartości
 • choroby psychosomatyczne
 • nerwica natręctw
 • zaburzenia nastroju
 • kryzys życiowy
 • kryzys emocjonalny
 • kryzys zawodowy
 • zaburzenia w relacjach międzyludzkich
 • trudności z nawiązywaniem kontaktów / podtrzymywaniem relacji
 • problemy wychowawcze
 • zespół stresu pourazowego
 • trudności w komunikacji rodzinnej, konflikty pokoleniowe
 • odczuwanie dyskomfortu w życiu codziennym / potrzeba zmian
 • fobie
 • DDA - dorosłe dzieci alkoholików
 • problemy rodzinne

Kontakt ze mną

GABINET PSYCHOTERAPII "SENSA INTUITIO" Paulina Kuczkowska

Osiedle Bolesława Chrobrego 12B/N
60-681 Poznań, wielkopolskie
Zadzwoń do specjalisty

Wybierz dogodny termin i umów wizytę!

Konsultacje onlineZadzwoń do specjalisty

Wybierz dogodny termin i umów wizytę!

Cennik

konsultacja psychoterapeutyczna

250 zł

konsultacja psychoterapeutyczna dla par i małżeństw

300 zł

psychoterapia par i małżeństw

300 zł

psychoterapia rodzinna

330 zł

Coaching młodzieży

210 zł

konsultacje bieżące z rodzicami młodzieży w psychoterapii

200 zł

poradnictwo dla rodziców

240 zł

psychoedukacja i profilaktyka zdrowia

250 zł

Konsultacja psychologiczna

250 zł

Konsultacja psychologiczna dla młodzieży

210 zł

konsultacja psychoterapeutyczna dla młodzieży

210 zł

terapia par

300 zł

psychoterapia młodzieży

210 zł

psychoterapia indywidualna

250 zł

coaching

Od 250 zł

konsultacja psychoterapeutyczna dla rodzin

280 zł

konsultacja online

250 zł

Opinie pacjentów

Poczułam się „zaopiekowana” dzięki serdeczności i empatii Pani Doktor.
Pacjent
Pacjent
Bardzo sympatyczna, ciepła a przede wszystkim z profesjonalnym podejściem do pacjenta
Pacjent
Pacjent
Polecam gorąco Panią Paulinę. Jest psychoterapeutką, która naprawdę potrafi wysłuchać i pomóc. Jest bardzo zaangażowania na każdej wizycie, podczas której czuje się naprawdę rozumiana. Dużo mi dają nasze spotkania. Po raz pierwszy ktoś we mnie wierzy, przez co ja wierzę w siebie coraz bardziej. Dziękuję
Pacjent
Pacjent
Pani Paulina jest bardzo empatycznym i profesjonalnym psychologiem. Polecam
Pacjent
Pacjent
Znalazłam profil Pani Pauliny już jakiś czas temu, jednak ze względu na duże zainteresowanie jej usługami trafiłam na listę rezerwową. Warto było czekać, ponieważ Pani Paulina to trzeci psycholog, do którego chodziłam, ale pierwszy który mi rzeczywiście odpowiada. Pani Paulina jest bardzo zaangażowana, a do tego jest ciepłą i sympatyczną osobą. Jeżeli chodzi o efekty terapii to jest jeszcze za wcześnie żeby je ocenić, ale mogę powiedzieć tyle, że po każdym spotkaniu z Panią Pauliną wychodzę z lepszym samopoczuciem.
Pacjent
Pacjent
Atmosfera spotkań z Panią Pauliną przynosi mi ogromne ukojenie - jest to ciepła, empatyczna i uśmiechnięta osoba. Również bardzo zaangażowana, czuję jakby żyła moimi sprawami, jestem prawdziwie wysłuchana. Pani Paulina pamięta i zwraca uwagę dokładnie na szczegóły, które są dla mnie ważne, przez co czuję, że rozmawiam ze specjalistą, a jednocześnie z przyjacielem. To ogromne bezpieczeństwo. Terapię zaczęłam tak naprawdę od "interwencji kryzysowej", która nie była prostymi okolicznościami. Mogę śmiało powiedzieć, że Pani Paulina zaangażowała się niesamowicie w to żeby mi pomóc i realnie wpłynęła wtedy na to, że uratowałam siebie. Dalsza terapia pozwala mi odkrywać kolejne elementy misternej układanki, która wpływa na szereg problemów w moim życiu codziennym. Jeśli jest Ci ciężko i chcesz to z siebie zrzucić - nie zastanawiaj się, otrzymasz tutaj pomoc :) dziękuję Pani Paulino :)
Pacjent
Pacjent
Zaangażowanie lekarza na najwyższym poziomie, warte polecenia.
Pacjent
Pacjent
Wspaniały terapeuta. Świetnie prowadzone spotkanie, wsparcie także na telefon w sytuacjach kryzysowych. Gorąco Polecam
Pacjent
Pacjent
Polecam z calego serca...kazda wizyta jest dla mnie wyjatkowa...to dla mnie szczesie ze trafilam wlasnie pod ten adres...
Pacjent
Pacjent
Pani Paulina jest niesamowicie ciepłą osobą. Zależy jej na zapewnieniu komfortu pacjentowi, zrozumieniu problemów, potrzeb. Dba o to, by po sesji czuć się jak najlepiej. Jej terapia nie kończy się tylko na godzinnej wizycie tylko stara się wprowadzić jak najwięcej dobrego też do codzienności. Gdy nie radzę sobie w czasie między wizytami, przypominam sobie od razu ćwiczenia i rady jakie zostały mi zalecone i o wiele lepiej jest mi udźwignąć ciężar, który na mnie spadł. Terapię prowadzi w taki spób by wyjść z niej dużo silniejszym. Cieszę się że udało mi się trafić na tak fantastycznego terapeutę. Teraz trudniejsze sytuacje, które mnie spotykają, nie wydają się już tak straszne i okropne jak kiedyś. Pozdrawiam ciepło
Pacjent
Pacjent
Pani Paulina jest świetnym specjalistą, cechuje ją duża empatia i zaangażowanie, polecam z całego serca! Nawet niezdecydowanym :)
Pacjent
Pacjent
Pomimo długiej kolejki warto czekać - polecam z całego serca.
Pacjent
Pacjent
Fantastyczna, empatyczna w pełni zaangażowana osoba. Atmosferę, którą buduje sprawia, że człowiek momentalnie zaczyna odczuwać pozytywne skutki terapii. Warto zaczekać, serdecznie polecam :)
Pacjent
Pacjent
Polecam Panią doktor. Ma niesamowite podejście do człowieka pełne zaangażowania i ciepła, a dodatkowo jej metody pracy są naprawdę skuteczne. Nie wiem, jak Pani Paulina to robi, ale rzeczy które kiedyś były trudne, dziś wydają się do przejścia i uporania raz na zawsze.
Pacjent
Pacjent
Nie spodziewałam się, że można z tak rewolucyjnym podejściem rozwiązywać problemy, które dotykają tak wielu osób. Wizyty w miłej, przytulnej, domowej atmosferze zapewniały komfort wypowiedzi i poloepszały samopoczucie.
Pacjent
Pacjent
Spotkania z Panią Pauliną pozwalają mi znaleźć balans w trudach codzienności, dzięki wizytom wyszłam silniejsza psychicznie z trudnych doświadczeń, jakim musiałam stawić czoła w ostatnim czasie. Uwielbiam fakt, że oprócz wnikliwego słuchania mogę również liczyć na pełną empatii opinię specjalisty, czuję się bardzo zaopiekowana podczas naszych spotkań. Jestem bardzo wdzięczna, że trafiłam pod ten adres i nie mogę doczekać się naszych kolejnych sesji.
Pacjent
Pacjent
Pani Paulina jest bardzo profesjonalną i jednocześnie ciepłą psycholożką. Potrafi wysłuchać, jest empatyczna i zadaje trafne pytania. Bardzo dobrze zidentyfikowała mój problem i wpadła na plan działania, który pomógł mi się z nim uporać. Cieszę się, że trafiłam na Panią Paulinę i doceniam jej praktyczne i życiowe podejście.
Pacjent
Pacjent
Świetna pani psycholog, nie ocenia, stara się jak najlepiej zrozumieć pacjenta. Mam autyzm i jest dla mnie niesamowicie pomocna, mimo że nie specjalizuje się w tym konkretnie. Chodzę od 2020 roku.
Pacjent
Pacjent
Szczerze polecam Panią Paulinę! Zaangażowanie, profesjonalizm który prezentuje jest niezawodny. Zawsze czekając na następna wizytę robię to z niecierpliwością, a nasze godzinne spotkanie mija tak szybko że sama nie wiem kiedy. Poslucha, doradzi i analizuje każda ważna rzecz, która dzieje się w zyciu.
Pacjent
Pacjent
Minęło już trochę czasu od zakończenia mojej terapii u Pani Pauliny i z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że przebycie jej u Pani Pauliny było najlepszym wyborem! Moje życie dziś wygląda zupełnie inaczej i całe szczęście Mogę normalnie żyć. Polecam Panią Paulinę z całego serca, jest najlepsza.
Pacjent
Pacjent
Było super. Szczególnie wazna jestbuwaznosc i podsumowywania
Pacjent
Pacjent
Wspaniała osoba,rewelacyjne podejście atmosfera 3 razy tak
Pacjent
Pacjent
Początkowo trafiliśmy na listę rezerwową, ale po kilku miesiącach niespodziewanie otrzymaliśmy wiadomość, że możemy umowic się na wizytę. Szukając psychoterapeuty, sugerowaliśmy się opiniami, a te były bardzo dobre. Już po pierwszej wizycie wiedzieliśmy, że to świetny profesjonalista i człowiek. Spotkania były dla nas katalizatorem złych emocji i drogowskazem do dalszej pracy. Dzięki Paulinie, wizja rozstania zmieniła się w pragnienie wspólnej przyszłości - odnaleźlismy uczucie sprzed 30 lat. Warto było czekać Dzięki Paulina!
Pacjent
Pacjent
Pani Paulina jest moją trzecią terapeutką, także mam już jakieś porównanie, aby wyrazić swoje zdanie na ten temat. Pani Paulina jest bardzo szczerą osobą, najważniejsze jest dla niej dobro pacjenta (nie patrzy na pieniądze). Pani Kuczkowska jest bardzo empatyczną osobą, daje dużo ciepła oraz wsparcia. Podczas wizyty czuję się bezpiecznie i wiem oraz czuje wsparcie mojej terapeutki, która przekazuje mi również siłę oraz nadzieję.
Pacjent
Pacjent
To dopiero początek drogi,ale odczuwam zaangażowanie, profesjonalizm i faktyczną chęć pomocy ze strony Pani Pauliny, ufam więc, że wybór ścieżki był prawidłowy.
Pacjent
Pacjent
Pani Paulina to specjalista z prawdziwego zdarzenia. Do pracy z pacjentem i terapii podchodzi kompleksowo, prowadząc wymagający ale bardzo skuteczny dialog z pacjentem. Profesjonalizm i wiedzę czuć na każdym kroku a przy tym nie brak miejsca na wyrozumiałość, ciepło i empatie. Jestem wdzięczna, że mogę przejść przez proces terapii z Panią Pauliną i szczerze polecam współpracę z tak dobrym specjalistą! :)
Pacjent
Pacjent
Najwspanialsza psychoterapeutka Wielkie zaangażowanie , doskonale wszystko wyjaśnia , polecam ze szczerego serca
Pacjent
Pacjent
Bez wahania ponownie udałbym się do Pani Pauliny po pomoc. Pani Paulina jest specjalistą na najwyższym poziomie, w swoją pracę wkłada bardzo dużo serca chociaż tak jak sama mówi, jest to dla niej dużo więcej niż ,,praca" - i to widać. Współpraca z Panią Paulina jest pełna ciepła i zrozumienia, na spotkania chodzę z przyjemnością a czasem nawet nie mogę się ich doczekać! Z całego serca mogę polecić Panią Paulinę!
Pacjent
Pacjent
Pani Paulina to fantastyczna terapeutka, specjalista z solidnym warsztatem i doświadczeniem, z prawdziwą pasją niesienia pomocy innym. Jest to osoba, od której bije niesamowity spokój, ciepło, uważność i otwartość na drugiego człowieka. Po każdej wizycie czuję się zaopiekowana i zrozumiana. Przebiega ona w dużym spokoju i kończy się zawsze z poczuciem domknięcia tematu, bez pośpiechu. Jestem na początku drogi i już widzę pierwsze efekty. Wewnętrznie czuję, że z pomocą p. Pauliny na nowo zbuduję siłę i wiarę. Czuję, że jestem we właściwym miejscu. Z całego serca polecam p. Paulinę. Dziękuję
Pacjent
Pacjent
Bardzo profesjonalne podejście, stały kontakt, przyjazna atmosfera, osobiście z początku mało przekonany, jednak po kilku wizytach nie żałuję
Pacjent
Pacjent
Dość długo szukałam właściwej osoby z ktorą moglabym prowadzić konstruktywny dialog w głąb swojej osobowości. Po zapoznaniu się z profilem pani Pauliny stwierdziłam, że znalazłam właściwą osobę i nie pomyliłam się. Pani Paulina jest osobą bardzo ciepłą, otwartą na drugiego człowieka, a przy tym bardzo empatyczną. Posiada ona wyjątkową umiejętność odwracania często z pozoru negatywnych zdarzeń, emocji i przekształcania je w pozytywne, budujące dla klienta doświadczenia, nadając im głębszego sensu i zrozumienia. Podczas naszych sesji udało nam się przepracować jedno z bardzo bolesnych przeżyć z mojego dzieciństwa na takie które obecnie nie wywołuje już we mnie tak silnych emocji, a wracając do niego myślami czuje spokój i poczucie kontroli. Na każdej z naszych sesji zawsze czułam się bardzo zaopiekowana, każda z nich posiadała “closure” czyli była zakończona we właściwym czasie i miejscu, bez niedopowiedzeń i niejasności. Szczerze polecam panią Paulinę dla każdego kto szuka osoby ciepłej, otwartej, empatycznej, a przy tym bardzo profesjonalnej w tym co robi.
Pacjent
Pacjent
Pani Paulina jest serdeczną i miłą osobą, która otacza mnie potrzebną opieką, daje duże wsparcie i pomaga rozwiązywać trudne problemy. W gabinecie panuje bardzo przyjazna atmosfera. Jestem bardzo zadowolona z naszych spotkań i na pewno będę je kontynuować.
Pacjent
Pacjent
Jestem pierwszy raz i wdaje się na Bardzo sympatyczną osobą i miło się rozmawia myślę że jeszcze będę korzystać terapeuta
Pacjent
Pacjent
Pani Paulina została mi polecona przez znajomą ze względu na podejście do pacjenta. Po pierwszym spotkaniu wspólnie uznałyśmy, że problem, z którym przychodzę, wpisuje się w zakres zainteresowań terapeuty i mamy wspólne pole do działania. Nie spodziewałam się natychmiastowych efektów. Na kilku spotkaniach poznałam cenne wskazówki i praktyczne ćwiczenia wspierające moją terapię. Z każdego spotkania wychodzę z poczuciem zaopiekowania i zrozumienia oraz listą zadań domowych. Widzę wyraźne postępy w terapii, a w szczególności zwiększenie mojej samoświadomości. Z całą pewnością mogę polecić Panią Paulinę jako profesjonalnego specjalistę!
Pacjent
Pacjent
Pani Paulina była moim pierwszym wyborem specjalisty i to był strzał w dziesiątkę. Od razu poczułam więź między nami, łatwo było mi się otworzyć i opowiedzieć o swoim problemie. Z pierwszą wizytą poczułam, że nabrałam siły a podcięte skrzydła nagle odrosły :) Pani Paulina jest bardzo ciepłą i sympatyczną osobą, wykazuje się cierpliwością, zrozumieniem, analizuje każdy problem i wychodzi z rozwiązaniem. Tak właśnie widzę idealnego psychoterapeutę. Na nasze spotkania chodzę z przyjemnością a wychodzę z nich naładowana pozytywną energią. Z całego serca polecam Panią Paulinę :)
Pacjent
Pacjent
Pani Paulina przede wszystkim jest niesamowicie ciepłą i empatyczną osobą. Trafiliśmy do niej gdyż nasze problemy z komunikacją między sobą spowodowały, że dalsze funkcjonowanie w związku powodowało więcej stresu niż radości. Pani Paulina zawsze dba o to, żeby obie osoby czuły się wysłuchane i abyśmy nigdy nie myśleli, że to co nam się wydaję to jedyna prawda. Uczymy się codziennie, że punkt widzenia drugiej osoby jest często całkowicie inny niż nam się wydaję. Pani Paulina pomogła nam o wiele lepiej się rozumieć i mimo, że czeka nas dalej dużo pracy, to oboje już widzimy znaczną różnicę w naszym codziennym życiu. Jesteśmy Pani ogromnie wdzięczni i do zobaczenia na kolejnej wizycie ;)
Pacjent
Pacjent
Przyznam że bałam się tej wizyty, nie wiedziałam czy w ogóle jej potrzebuje. Czułam się zagubiona i przytłoczona ilością ciężkich decyzji do podjęcia. Do tego dochodzą nierozwiązane sprawy z przeszłości. Mimo że mam z kim porozmawiać to inaczej jak na nasze problemy spojrzy specjalista. Pani Paulina doskonale rozumie z czym się zmagam, jest empatyczna i posiada ogromną wiedzę z wielu dziedzin. Po spotkaniach z nią czuje się spokojniejsza choć wiem że jeszcze mam wiele spraw do rozwiązania. Polecam z całego serca :)
Pacjent
Pacjent
Bardzo polecam Panią Paulinę Kuczkowską za spokój, życzliwość ,fachowość. Zawsze słucha,rozmawia,poświęca wizycie 100% uwagi.Pełen profesjonalizm.
Pacjent
Pacjent
Zaczynając od pierwszej wizyty pojawiło się uczucie, że uda się rozwiązać wszystkie problemy. Pani Paulina uważnie słucha i każdym na poziomie mam pewność, że mnie rozumieją. Pani Paulina pozwala opowiadać o wszystkim, co mnie martwi, daje dużo wolności, ale w tym samym czasie wydaje mi się, że już ma plan i powoli nadaje kierunek naszym rozmowom i moim myślom. Więc powoli, bez żadnego stresu, po kilku miesiącach terapii zauważyłem, że inaczej zacząłem podchodzić do siebie i do wszystkiego, co wokół mnie. Nie ma co się czarować: problemy, które się zbierały w ciągu długich lat, nie da się rozwiązać po jednej wizycie. Więc każdy, kto chce te problemy rozwiązać, musi mieć cierpliwość, uczciwość do siebie i taką osobę, jak Pani Paulina, bo Pani Paulina jest więcej, niż psychoterapeutą, na wizytach czuję, że dla mnie jest przyjaciółką, która zawsze zrozumie.
Pacjent
Pacjent
Pani Paulina wykazuje się anielską cierpliwością oraz wyrozumieniem. Jest osoba ciepłą i życzliwą oraz jednocześnie profesjonalną, kolejno tłumacząc każdy krok. Gabinet jest schludny i można czuć się w nim komfortowo. Również należy pochwalić stały kontakt w którym Pani Paulina nieustannie jest ze swoimi pacjentami. Nie mam za dużego doświadczeni w leczeniu się u specjalistów, Lecz wiem se wyobrażałem ich sobie właśnie w ten sposób. Z mojej strony mogę powiedzieć, że poczułem spora poprawę po licznych konsultacjach.
Pacjent
Pacjent
Pani Paulina należy do osób które pracują z powołania, nie ocenia a co ważniejsze pomaga rozwiązać problemy. Jeszcze nie przeszłam całego leczenia, ale widzę już efekty co mogę właśnie jej zawdzięczać. Jest bardzo zaangażowana i zawsze można na nią liczyć, niezależnie od dnia ani godziny. Bardzo polecam
Pacjent
Pacjent
Pani Paulina była moim pierwszym wyborem i bardzo się cieszę, ze wybrałam właśnie ją. Już od pierwszych minut czuć zaangażowanie i pasje, przez co lżej jest się otworzyć. Widać, ze lubi to co robi przez co wzbudza duże zaufanie. Już wiem, ze na następne spotkania będę przychodzić z przyjemnością.
Pacjent
Pacjent
Uwielbiam spotkania z Panią Pauliną, ponieważ traktuje każdego pacjenta indywidualnie i ma dla niego więcej czasu, uwagi i zrozumienia niż przeciętny psychoterapeuta. Jest to lekarz, który wykorzystuje całe swoje szerokie doświadczenie, by idealnie dobrać metodę pomocy do charakteru i problemu danej osoby, pomaga zrozumieć siebie i pracować nad sobą nie tylko na spotkaniach, ale i poza nimi. Jest to bardzo serdeczna osoba, uśmiechnięta, otwarta na drugą osobę, czuć, że szczerze chce pomóc i świetnie znajduje na to sposoby. Zdecydowanie najlepszy specjalista w tej dziedzinie,jakiego doświadczyłam, z całego serca mogę polecić.
Pacjent
Pacjent
Rozpocząłem terapię dwa miesiace temu. Pani Paulina byla moim pierwszym wyborem i nie zawiodłem sie. Pani Paulina potrafi dotrzeć do drugiego człowieka, wywołuje chec otwierania sie i swobodnej rozmowy o swoich problemach. Sposób rozmowy pozwala poczuć ze nie jesteśmy na wizycie u specjalisty ale rozmawiamy z kims kogo znamy. Nie ma w czasie wizyty patrzenia na zegarek ale jest widoczne zaangażowanie Pani Pauliny w to by moc pomoc osobie która jej potrzebuje. Szczerze polecam.
Pacjent
Pacjent
Po pierwszym spotkaniu zdecydowałam się kontynuować terapię u pani doktor. Bardzo spodobało mi się podejście pani doktor i nurt, w którym pracuje. Już na kolejnych spotkaniach okazało się, że to bardzo dobry wybór i zaledwie kilka wizyt wystarczyło, bym zaczęła czuć zmianę w swoim samopoczuciu. Bardzo podoba mi się indywidualne podejście do pacjenta i sposób, w który pani doktor objaśnia to, co się ze mną dzieje. Podoba mi się też, że w gabinecie poznaję siebie i uczę się o sobie nowych rzeczy. Pomaga mi to zrozumieć siebie i moje zachowanie w niektórych sytuacjach. Bardzo, ale to bardzo pomagają mi te spotkania.
Pacjent
Pacjent
Najlepszy specjalista pod słońcem. Moja 13 letnia córka, jest zakochana w Pani Paulinie. Profesjonalizm na najwyższym poziomie . Polecam z całego serca wszystkim rodzicą którzy mają problem ze swoimi dorastającymi dziećmi.
Pacjent
Pacjent
W moim przekonaniu p. Paulina to osoba, dla której pomaganie ludziom jest prawdziwą pasją. Nawiązuje z pacjentem niesamowicie przyjazny kontakt. Niemal od początku poczułam do niej pełne zaufanie i gotowość do otwarcia się ze swoimi problemami. Choć była to dopiero pierwsza wizyta, już zmieniła moją perspektywę patrzenia na pewien aspekt problemu, z którym się mierzę. Pani Paulina w trakcie wizyty wykazywała dużą empatię i zaangażowanie oraz konkretnie przedstawiła mi możliwe scenariusze dalszej pracy. Bardzo się cieszę, że w poszukiwaniu terapeuty trafiłam właśnie na nią.
Pacjent
Pacjent
Pani Paulina jest bardzo ciepłą i empatyczną osobą. Bardzo mi pomaga, terapia jest skuteczna. Nie mogłam trafić lepiej. Z całego serca polecam terapię z Panią Pauliną.
Pacjent
Pacjent
To była pierwsza wizyta , Pani doktor Paulina , jest bardzo miła i zadaje rzeczowe pytania i wiem ze mogę liczyć na pomoc dla mojej córeczki.
Pacjent
Pacjent
Będąc w trudnym momencie swojego życia postanowiłam poszukać pomocy. Okazało się, że za pierwszym razem trafiłam na odpowiednią osobę. Słowa, które przychodzą mi na myśl to profesjonalizm i empatia. Pani Paulina jest niezwykle ciepłą osobą, która potrafi słuchać drugiego człowieka. Na spotkaniach czuję się bezpiecznie i zaopiekowana. Mimo tego, że jestem na początku tej drogi- wiem, że trafiłam na odpowiedniego przewodnika, który poprowadzi mnie w stronę lepszego życia.
Pacjent
Pacjent
Wizyta przebiegła w bardzo przyjaznej, sympatycznej atmosferze. Poczułam ogromne wsparcie, za które jestem bardzo wdzięczna
Pacjent
Pacjent
Pani Paulina to niezwykle empatyczna osoba, ale i bardzo profesjonalna psychoterapeutka. Potrafi uważnie słuchać, zadaje istotne pytania i wyciąga trafne wnioski. Posiada imponującą wiedzę - nie tylko z zakresu psychologii! Rozmowa z nią to balsam dla duszy. Polecam każdemu, kto poszukuje osoby godnej zaufania, z dobrą energią i wielkim sercem.
Pacjent
Pacjent
Wizyta w sprawie córki. Bardzo przyjemna, spokojna i życzliwa atmosfera, zaangażowanie Pani Pauliny, wnikliwość.
Pacjent
Pacjent
Dzięki Pani Paulinie jestem znów tą pełną życia i szczęścia osobą. Nie wiem jak Pani Paulina to robi, ale umie zmieniać życie na lepsze. Jest bardzo dobrym człowiekiem i terapeutką.
Pacjent
Pacjent
Polecam Panią Paulę każdemu, kto szuka prawdziwej pomocy, wsparcia i dobrego fachowca w swojej dziedzinie. Znalezienie tak dobrego terapeuty jest niezwykle trudne, a tutaj w końcu mi się to udało. Dzięki właściwemu podejściu Pani Pauli mogłem się otworzyć i rozpocząć skuteczną pracę nad moimi problemami, z którymi od dawna próbowałem się uporać.
Pacjent
Pacjent
Trafiłam do Pani Pauliny z polecenia i nie żałuję tego. Pani Paulina jest bardzo otwartą, ciepłą i zaangażowaną w prace osobą, dzięki której uwierzyłam w siebie. To specjalistka jakich mało. Polecam z czystym sumieniem.
Pacjent
Pacjent
Pani Paula to profesjonalistka, ma dużą wiedzę i doświadczenie, potrafi znaleźć źródło problemu i przedstawia propozycje na jego rozwiązanie. Zawsze dobrze przygotowana do spotkania, przedstawiając różne metody do poprawy, prowadzona skuteczna terapia indywidualna. Z czystym sumieniem szczerze polecam Panią Paulę.
Pacjent
Pacjent
Moim zdaniem Pani Paulina bardzo wnikliwie i z pełnym zaangażowaniem podchodzi do problemu pacjenta. Jest uważna, zainteresowana pacjentem i niezwykle życzliwa. Z pełnym przekonaniem mogę Ją polecić wierząc, że z jej wsparciem każdy pacjent ma szansę na odzyskanie równowagi życiowej.
Pacjent
Pacjent
Pani Paulina jest usposobieniem kobiety o wielkim sercu. W nieoczekiwanym dla mnie czasie spotkałam na swojej drodze kobietę o imieniu Paulina. Od pierwszego spotkania wiedziałam, że jest wyjątkową osobą i pomoże mi odnaleźć Siebie. Każda sesja była pełna emocji, dzięki którym zrozumiałam jaka jestem Wyjątkowa. Terapie pomogły mi uzdrowić moją wewnętrzną duszę oraz odzyskać swoją niebywałą siłę. Z całego serca mogę polecić panią Paulinę każdemu, kto zgubił się na swojej ścieżce lub uważa że przeszkoda jaka stanęła na jego drodze jest niemożliwa do pokonania. Jednym słowem profesjonalizm Pani Pauliny to jej drugie imię
Pacjent
Pacjent
Pani Paulina ma absolutnie talent i jest świetnym psychoterapeutą. Uważnie słucha i zadaje wnikliwe pytania, które zmuszają do myślenia . Nie ma dla niej trudnych tematów, a jej życzliwość powoduje, że łatwiej się otworzyć. Gorąco polecam.
Pacjent
Pacjent

Chcesz się umówić na wizytę?

Umów się na wizytę Kontakt ze mną
DocPlanner.com © 2024
Umów się na wizytę